This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

02.07.2013:
Обява за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски военни звания, за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти

Със заповед № ОХ-414 / 12.06.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища - в Гвардейски представителен духов оркестър, в духовите оркестри от Сухопътни войски и Представителния духов оркестър на Военноморските сили.

Изтегли:
   Обява за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски военни звания, за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти