This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

22.05.2013:
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1050 / 22.05.2013 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 016031 и XVIII-1486. 

Изтегли:
   Заповед №1050 / 22.05.2013 г.