This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

22.05.2013:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1049 / 22.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 093009, 093011, 236018 в землището на с. Добри дял и 192010 и 191002 в землището на с. Джулюница.

Изтегли:
   Заповед №1049 / 22.05.2013 г.